Nhân Lực

Staff

Kanefusa

 • Nhiệm vụ: Boss+Trans+Edit+Upload+Encode
 • Giới tính: Nữ
 • Email:
Staff

Yoshida

 • Nhiệm vụ: Boss+Trans+Edit+Upload+Encode
 • Giới tính: Nam
 • Email:
Staff

Vũ Phúc

 • Nhiệm vụ: Trans+Edit+Encode+Upload
 • Giới tính: Nam
 • Email:
Staff

Thái Dương

 • Nhiệm vụ: Trans+Edit
 • Giới tính: Nam
 • Email:
Staff

Vĩnh Thiện Ngô

 • Nhiệm vụ: Trans
 • Giới tính: Nam
 • Email:
Staff

Spade

 • Nhiệm vụ: Trans
 • Giới tính: Nam
 • Email:
Staff

Trần Hải

 • Nhiệm vụ: Encode+Upload
 • Giới tính: Nam
 • Email:
Staff

Kei

 • Nhiệm vụ: Viết Effecct+Trans+Kara nhạc+Encode+Upload
 • Giới tính: Nam
 • Email:

Bình Luận Facebook